HBC Hostivař delic HBC ALPIQ Kladno HBC Pardubice HBC Prachatice HC Kert Park Praha HBC Hradec Králové 1988 HBC Plzeň Elba DDM Ústí nad Labem SK Hokejbal Letohrad TJ Snack Dobřany Svítkov Stars Pardubice HbK Karviná delic HOKEJBAL.cz HOKEJBAL-STRED.cz

HBCH JUNIOR CAMP

HBCH Junior Camp je týdenní letní akce, pořádaná klubem výhradně pro členy dětských a mládežnických kategorií HBC Hostivař. Akce je koncipována jako předsezónní soustředění, jenž je směřováno vždy do poloviny měsíce srpna (neděle-sobota). Krom kvalitní hokejbalové přípravy je dbáno na všeobecný sportovní rozvoj a zábavu se zážitky, které jsou neodmyslitelnou součástí akcí HBC Hostivař.

POSLEDNÍ ČLÁNKY K LETNÍMU SOUSTŘEDĚNÍ MLÁDEŽE

19. 8. 2023 / Letní soustředění mládeže je minulostí! Letos s účastí 110 hráčů a hráček!

25. 7. 2023 / Letní soustředění mládeže se letos uskuteční na dvou místech současně!

Další HBCH Junior Camp proběhne: 18. - 23. 8. 2024 v Lomnici nad Popelkou

.

Poslední akce:

2024 - Lomnice nad Popelkou (online přihlášky se aktivují 1. 4. 2024)

2023 - Lomnice nad Popelkou a Rychnov nad Kněžnou (účast 110 dětí)

2022 - Světlá nad Sázavou (účast 101 dětí) fotografie

2021 - Světlá nad Sázavou (účast 112 dětí) fotografie

2020 - Světlá nad Sázavou (účast 107 dětí) fotografie

2019 - Světlá nad Sázavou (účast 106 dětí) fotografie

2018 - Světlá nad Sázavou (účast 98 dětí) fotografie

2017 - Světlá nad Sázavou (účast 86 dětí) fotografie

2016 - Dvůr Králové nad Labem (účast 75 dětí) fotografie

2015 - Kutná Hora (účast 66 dětí) fotografie

2014 - Kutná Hora (účast 57 dětí)

ZÁKLADNÍ KONCEPT K POŘÁDÁNÍ HBCH JUNIOR CAMP

Výběr termínu letní akce: každoročně se akce koná v polovině měsíce srpna, vždy v termínu neděle – sobota (tedy 6 dní). Zahájení soustředění je vždy ve 13 hodin v místě konání, ukončení posledního dne zhruba v 16 hodin.

Propagace akce: Termín soustředění je zveřejněn vždy po skončení poslední letní akce, tedy téměř 12 měsíců před soustředěním. Propagace je zahájena spolu se spuštěním online přihlášek vždy nejpozději 15. března daného roku. Krom propagace na webu a sociálních sítí je využíváno i tištěných propagačních letáků akce.

Online přihlášky a jejich obsah: Online přihlášky jsou vždy spuštěny do 15. března daného roku přes formulář na Google Apps. Ukončení přihlášek 30. června. Poté následuje vyhodnocení a doplnění kapacit na základě analýz u jednotlivých kategorií a ročníků. Online přihláška obnáší: jméno, příjmení, rodné číslo, věkovou kategorii v začínající sezóně, kontakty na rodiče, zdravotní indispozice a požadovanou velikost trička účastníka.

Výběr lokality: Výběr lokality se řídí požadovaným standardem. Od místa konání se očekává dostupný zimní stadion s plastovým povrchem a dostatečným zázemím (min. 6 šaten, sociální zařízení, skladovací prostor), dostupné ubytovací kapacity vzdálené max. 1000 metrů od hlavní tréninkové plochy (ZS), stravovací zařízení v komplexu ubytování nebo v místě hlavní tréninkové plochy. Výhodou: další dostupná sportoviště, atletický ovál, plavecký bazén v okolí, volně přístupné tréninkové plochy, les.

Ubytování a celková kapacita akce: Maximální kapacita Junior Campu je pro rok 2023 stanovena na 100 dětí, což splňuje parametry zhruba šesti obsazených věkových kategorií / tréninkových skupin. Ubytování všech účastníků je situováno v jediném komplexu, vzdáleném max. 1000 metrů od hlavní tréninkové plochy. Ubytování je řazeno na základě umístění účastníků v jednotlivých tréninkových skupinách, s ohledem na věk a danou kategorii.

Stravování účastníků: Stravování probíhá v jídelně ubytovacího komplexu, a to v režimu oběd – večeře. Snídaně, dopolední a odpolední svačiny zajišťují v prostorách ubytování, případně v prostoru hlavní tréninkové plochy interní pracovníci HBC Hostivař. Stravování účastníků je tak vždy zajištěno min. 5-6x denně (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře, druhá večeře).

Cena pro účastníky a systém plateb: Cena letního soustředění 2023 bude vykalkulována do měsíce dubna!

V systému plateb je nutné uhradit zálohovou částku nejpozději dne 30. června daného roku (uzavírka online přihlášek), doplatek poté do 8.8. 2022. Po analýze došlých přihlášek v první červencové dny mohou být přihlášky bez započítané zálohové platby vyřazeny ze systému. Pozn.: Částku je možné hradit i jako kompletní ovšem nejpozději do 30. června.

Storno poplatky: Odhlášení soustředění bez udání důvodu a s vrácením plné výše platby je možné do 30.6. daného roku. Po odhlášení v období 30.6. - 30.7. se vrací částka 70%, od 31.7. do 14.8. je účastníkovi možné vrátit pouze 50% z platby. Výjimku tvoří pouze zdravotní komplikace účastníka v době odjezdu na akci, která ovšem musí být doložena lékařskou zprávou – v takovém případě se účastníkovi vrací 90% z celkové platby.

Rozdělení kategorií a tréninkových skupin: Rozdělení probíhá po uzavření závazných přihlášek, dle věkových kategorií a samotných ročníků. Jedna tréninková skupina se skládá minimálně z osmi účastníků. Ostaršení účastníků do jiné věkové kategorie je možné na základě vyhodnocení trenérské rady.

Realizační tým soustředění: Každá tréninková skupina se skládá minimálně z jednoho hlavního trenéra a jednoho asistenta/vedoucího. Dále je součástí realizačního týmu vždy minimálně trojice asistentek (stravování, zásobování atd.) a oficiální zdravotnice výpravy.

Externí trenéři: Na akci je zvláště u starších kategorií možné využití trenérů z místních zařízení, jako fitness, plavání, atd.

Předodjezdová schůzka a tréninkové plány: Poslední schůzka realizačních týmů se koná vždy nejpozději 7 dní před odjezdem na akci. Předpokládá se minimální účast jednoho zástupce z každé tréninkové skupiny, jenž na schůzce mimo jiné předkládá stručný tréninkový plán svěřené kategorie ve formátu stanoveného formuláře HBCH pro tuto příležitost.

Rozpočet letní akce: Rozpočet akce vzniká v závislosti na počtu přihlášených účastníků nejpozději 31.7. daného roku a jeho podoba je zástupcem hlavního organizátora předkládána na poslední schůzce realizačních týmů. Rozpočet akce se skládá především z těchto položek: ubytování, stravování, pronájmy sportovišť, materiál, ostatní výdaje).

 
 

Partneři klubu