HBC Hostivař delic HBC ALPIQ Kladno HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice HBC Rakovník HBC Pento Most HC Kert Park Praha HBC Hradec Králové 1988 HBC Plzeň Elba DDM Ústí nad Labem SK Hokejbal Letohrad SK Sudoměřice TJ KOVO Praha delic SK Suchdol nad Lužnicí CSKA Karlovy Vary TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec HBC Nové Strašecí HBC Plzeň-Litice TJ Tatran Třemošná HBC Tygři Mladá Boleslav TJ Snack Dobřany SK Kelti 2008 delic HOKEJBAL.cz HOKEJBAL-STRED.cz

Provozní řád

Provozní řád

Provozní řád pro hokejbalové hřiště KOMA Arena v areálu ZŠ Křimická určuje pravidla a podmínky provozování hřiště a přilehlých ploch včetně přístupu na hřiště.
Při užívání hřiště platí veškeré zákonné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, hygienická nařízení, požární předpisy a další obecně platné právní normy.
Provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky hřiště a přilehlých ploch.
Vstup do areálu je branou z ulice Boloňská, Praha – Horní Měcholupy.
Vjezd a parkování motorových vozidel v areálu je zakázáno. Výjimku tvoří dopravní obsluha s povolením ZŠ Křimická a účastníci sportovních akcí.
V pracovních dnech od 7.30 do 15.00 je areál i hřiště využíván přednostně školou.
V pracovních dnech od 15.00 do 22.00 a ve dnech pracovního klidu a volna je areál volně přístupný veřejnosti s výjimkou zápasů a tréninků hokejbalu a nájmů.
Sociální zařízení pro návštěvníky hokejbalových utkání je umístěno přímo u vstupu na hokejbalové hřiště a zřetelně označeno.
Nepovolaným osobám je přísně zakázáno manipulovat a používat technické vybavení hřiště.
V celém areálu je nutné dodržovat pořádek a čistotu.
V prostorách areálu je přísně zakázáno:

                                     kouření
                                     užívání návykových látek
                                     vstup se zvířaty
                                     jízda na kolečkových bruslích (vyjma samotného hřiště) a jízda na kole.
                                     rozdělávání a manipulace s ohněm

 

Porušení těchto zákazů může být důvodem k vykázání z areálu!

Poškození a závady zjištěné v prostorách areálu je nutné neprodleně hlásit na tel.číslo ZŠ Křimická: 274 861 974-5.

Škola nezodpovídá za škody a následky způsobené nedodržováním provozního řádu.

Důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba – 155

Policie ČR – 158

Hasiči – 150

 
 

„Moc se těším na spoluhráče a taky na trenéry a tréninky", přiznává Lukáš Městka z týmu ml. žáků!

31.3.2020

„Je to špatný, když musí být člověk zavřený doma a nikam nemůže", říká Tomáš Stoulil!

30.3.2020

„S bráchou cvičíme podle videí s Alminem", říká přípravkář Kuba Janičko!

29.3.2020

„Hlavně, ať je už tohle období za námi a my se zas sejdeme na hřišti", říká Šimon Hnyk!

27.3.2020

Partneři klubu